Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 40,0 302,4 229,7 572,1
D'1 a 3 anys 37,5 264,3 282,9 584,7
3 anys i més 121,7 1.050,6 1.062,0 2.234,3
Total 199,2 1.617,3 1.574,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles