Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada civil
Grups d'edat
Catalunya. 2004
    Valor
De 16 a 24 anys 328,3
De 25 a 34 anys 995,8
De 35 a 44 anys 848,9
De 45 a 54 anys 645,2
De 55 anys i més 352,1
Total 3.170,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles