Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sexe / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 191,7 129,6 321,3
Educació secundària 1a. etapa 417,3 287,1 704,4
Educació secundària 2a. etapa 320,3 269,8 590,0
Educació superior 504,5 559,5 1.064,0
Total 1.433,8 1.245,9 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles