Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sexe / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 81,1 72,8 153,9
Educació secundària 1a. etapa 473,7 303,8 777,5
Educació secundària 2a. etapa 339,6 268,0 607,6
Educació superior 633,9 665,5 1.299,4
Total 1.528,3 1.310,1 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles