Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 128,9
De 25 a 34 anys 573,9
De 35 a 44 anys 921,2
De 45 a 54 anys 857,6
De 55 anys i més 528,6
Total 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles