Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Persona principal 1.596,5
Persona no principal 1.451,2
Total 3.047,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles