Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2008
    Valor
Agricultura 68,5
Indústria 719,3
Construcció 377,3
Serveis 2.018,5
Total 3.183,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles