Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Situació professional
Catalunya. 2018
    Valor
Assalariats 2.515,8
No assalariats 494,4
Total 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles