Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Situació professional
Catalunya. 2019
    Valor
Assalariats 2.576,8
No assalariats 490,9
Total 3.067,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles