Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
    Valor
Agricultura 54,3
Indústria 586,0
Construcció 202,8
Serveis 2.167,1
Total 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles