Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Agricultura 47,8
Indústria 561,5
Construcció 195,5
Serveis 2.262,6
Total 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles