Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CCED-2000) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 174,8 146,5 321,3
Educació secundària 1a. etapa 369,0 335,4 704,4
Educació secundària 2a. etapa 307,0 283,0 590,0
Educació superior 537,9 526,1 1.064,0
Total 1.388,7 1.291,0 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles