Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2008
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 25,8 42,7 68,5
Indústria 136,8 582,5 719,3
Construcció 112,9 264,4 377,3
Serveis 313,1 1.705,4 2.018,5
Total 588,7 2.595,0 3.183,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles