Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats 255,7 1.044,8 896,3 2.196,8
No assalariats 65,6 249,7 167,7 483,0
Total 321,3 1.294,5 1.064,0 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles