Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Situació professional
Catalunya. 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats 253,8 1.038,0 891,1 2.182,9
No assalariats 65,9 246,9 156,7 469,5
Total 319,8 1.285,0 1.047,7 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles