Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 12,9 37,8 50,7
Indústria 59,6 444,3 504,0
Construcció 30,4 144,2 174,6
Serveis 216,8 1.706,4 1.923,2
Total 319,8 2.332,7 2.652,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles