Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 1,8 102,0 103,8
De 25 a 34 anys 19,4 496,9 516,3
De 35 a 44 anys 43,1 771,9 815,0
De 45 a 54 anys 37,1 814,6 851,7
De 55 anys i més 52,5 499,1 551,6
Total 153,9 2.684,5 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles