Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 96,0 57,9 153,9
Educació secundària 1a. etapa 429,5 348,0 777,5
Educació secundària 2a. etapa 339,9 267,7 607,6
Educació superior 693,9 605,5 1.299,4
Total 1.559,2 1.279,2 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles