Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Estat civil
Catalunya. 2018
    Valor
Casats 46,5
No casats 37,8
Total 42,5
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles