Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2004
    Valor
Assalariats 37,5
No assalariats 44,0
Total 38,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles