Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 97,4 99,5 196,9
De 25 a 34 anys 311,2 295,2 606,4
De 35 a 44 anys 423,5 409,5 832,9
De 45 a 54 anys 393,6 403,4 797,0
De 55 anys i més 240,4 241,4 481,8
Total 1.466,1 1.448,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles