Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Treballadors de l'establiment
Catalunya. 4t trimestre del 2004
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
10 i menys 95,0 493,4 64,5 652,8
Més de 10 203,3 1.636,5 167,3 2.007,1
Total 298,3 2.129,8 231,8 2.659,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles