Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  16 a 24   25 i més     Total
Assalariats del sector privat 128,9 1.959,3 2.088,2
Assalariats del sector públic 8,7 391,8 400,5
Total 137,6 2.351,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles