Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Estat civil / Tipus de contracte
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Indefinit 1.258,1 1.061,9 2.320,0
Temporal 218,2 376,7 594,9
Total 1.476,3 1.438,6 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles