Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 842,4 587,1 1.429,4
Persona no principal 623,7 861,8 1.485,5
Total 1.466,1 1.448,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles