Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Homes     Dones     Total
Agricultura 34,0 7,5 41,4
Indústria 442,9 204,4 647,3
Construcció 248,0 21,6 269,7
Serveis 811,5 1.131,4 1.942,9
Total 1.536,5 1.364,9 2.901,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles