Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Sexe
Catalunya. 2008
    Homes     Dones     Total
Agricultura 28,7 7,7 36,4
Indústria 494,8 210,2 705,0
Construcció 276,8 24,1 301,0
Serveis 804,4 1.141,7 1.946,1
Total 1.604,7 1.383,8 2.988,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles