Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treballadors de l'establiment
Catalunya. 1999
    Valor
10 i menys 579,5
Més de 10 1.533,0
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles