Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 1999
    Valor
11 mesos i menys 672,9
D'1 a 3 anys 257,3
3 anys i més 1.182,3
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles