Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades
Catalunya. 2004
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 808,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.658,7
45 hores setmanals i més 163,5
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles