Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades / Tipus de contracte
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
Menys de 35 hores setmanals 725,6 261,7 987,3
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.460,9 287,5 1.748,4
45 hores setmanals i més 93,4 24,1 117,6
Total 2.320,0 594,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles