Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 2004
    Valor
Assalariats del sector privat 2.272,7
Assalariats del sector públic 358,1
Total 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles