Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  16 a 24   25 i més     Total
Assalariats del sector privat 199,9 2.308,5 2.508,4
Assalariats del sector públic 13,4 424,1 437,5
Total 213,3 2.732,6 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles