Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 1999
    Valor
Indefinit 1.495,0
Temporal 617,6
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles