Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Indefinit 1.178,9 1.141,1 2.320,0
Temporal 287,2 307,8 594,9
Total 1.466,1 1.448,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles