Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 238,9 456,5 695,4
1 any i més 2.081,2 138,4 2.219,6
Total 2.320,0 594,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles