Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 2019
    Valor
11 mesos i menys 535,6
D'1 a 3 anys 502,3
3 anys i més 1.881,0
Total 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles