Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. / Contracte
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 147,1 358,6 505,7
1 any i més 2.172,9 236,4 2.409,3
Total 2.320,0 594,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles