Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats del sector privat 246,3 1.047,0 794,9 2.088,2
Assalariats del sector públic 15,5 102,5 282,6 400,5
Total 261,7 1.149,5 1.077,5 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles