Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 150,8
Educació secundària 1a. etapa 730,2
Educació secundària 2a. etapa 656,6
Educació superior 1.381,2
Total 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles