Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats del sector privat 145,0 1.290,4 1.030,0 2.465,4
Assalariats del sector públic 4,8 117,9 326,9 449,5
Total 149,8 1.408,3 1.356,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles