Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 255,7
Educació secundària 1a. etapa 567,6
Educació secundària 2a. etapa 477,2
Educació superior 896,3
Total 2.196,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles