Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 149,1
Educació secundària 1a. etapa 702,4
Educació secundària 2a. etapa 556,6
Educació superior 1.159,9
Total 2.568,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles