Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 335,5
Dones 274,9
Total 610,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles