Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total 558,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles