Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat
Grups d'edat
Catalunya. 2004
    Valor
De 16 a 24 anys 147,4
De 25 anys i més 392,9
Total 540,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles