Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 115,5 90,0 205,5
De 25 anys i més 180,7 160,5 341,3
Total 296,2 250,5 546,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles