Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada Catalunya. 2004
    Valor
Total 37,5
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles