Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que ha treballat abans
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Agricultura 5,0 1,1 6,1
Indústria 20,7 21,7 42,4
Construcció 20,2 0,4 20,6
Serveis 35,9 77,8 113,7
No classificables 23,0 50,2 73,2
Total 104,8 151,1 255,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.