Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 967,5
Educació secundària 1a. etapa 710,5
Educació secundària 2a. etapa 407,4
Educació superior 338,4
Total 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.